PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI

 
CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

Nhấn mạnh tính chủ động của trẻ.

Tự do tìm hiểu, khám phá thế giới.

 

CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

Bài học thiết thực.

Nâng cao kĩ năng tự lập của trẻ.